2+
Lifestyle

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ VS ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกือบทุกกรณี หรือ เรียกได้ว่าให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยชั้น 1 แทบจะทั้งหมด ต่างกันเพียงแค่กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเราจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ นั้นจะไม่สูงเท่ากับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

  • คุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี (หรือทรัพย์สิน) รวมถึงค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี
  • คุ้มครองความเสียหายรถเราในกรณีรถชนรถเท่านั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลตัวเรา (ผู้เอาประกัน) และผู้โดยสารของเรายังคุ้มครองเหมือนประกันชั้น 1
  • คุ้มครองกรณี สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม (บางกรมธรรม์)
  • ให้ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัทประกันเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แทบจะทุกอย่าง ต่างกันเพียงแค่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ นั้นจะให้ความคุ้มครองรถเราในกรณีอุบัติเหตุรถชนรถเพิ่มเข้ามา ส่วนประกันภัยชั้น 3 จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ และส่วนที่เหมือนกันของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ และ 3 ก็คือ จะไม่ให้คุ้มครองในส่วนของ ไฟไหม้ น้ำท่วม สูญหาย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

  • คุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี (หรือทรัพย์สิน) รวมถึงค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี
  • คุ้มครองความเสียหายรถเราในกรณีรถชนรถเท่านั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลตัวเรา (ผู้เอาประกัน) และผู้โดยสารของเรายังคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
  • ไม่คุ้มครองกรณี สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม
  • ให้ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัทประกันเท่านั้น

สรุปแล้ว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะให้คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุกับรถเราเหมือนกัน ก็คือ กรณีรถชนรถเท่านั้น แต่ในส่วนของความคุ้มครองความเสียหายรถเราในกรณีสูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม จะมีแค่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง