ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น แบบถูกกฎหมายทำอย่างไร มาดูเลย!!

การได้ทำงานตามที่ตั้งใจในสถานที่ที่ใฝ่ฝันนั้น คงเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอย่างมากเลยใช่มั้ยหล่ะครับ ซึ่งท่านผู้อ่านหลายๆ คนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือกำลังหางานทำก็คงจะมีประเภทงานที่อยากทำ งานที่สนุก สถานที่ทำงานน่าสนใจและอีกหลายๆ เหตุผล แต่ท่านทราบกันมั้ยหล่ะครับว่า…พวกท่านเองก็สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้เช่นกันครับ บทความนี้จะขอเอาใจช่วยและบอกช่องทางเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นแบบถูกกฏหมาย ให้ได้ลองไปพิจารณากันครับ การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนไปทำงานต่างประเทศ การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวหลายด้าน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ –          สุขภาพ การจะไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการทํางาน รวมทั้งสุขภาพจิตใจ เพราะต้องจากครอบครัวไปทํางานไกลๆ –          อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ในการไปทํางานต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในประเทศ รวมถึงการต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทํางานต่างประเทศ รวมถึงการที่จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุ้มค่ากันหรือไม่ –          ทักษะฝีมือ ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง และจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ –          ประวัติอาชญากรรม หากเคยมีประวัติการกระทําผิดต่างๆ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทํางานในต่างประเทศ อาชีพที่ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครทำงาน แบบถูกกฎหมาย มีอาชีพอะไรบ้าง […]