ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น แบบถูกกฎหมายทำอย่างไร มาดูเลย!!

การได้ทำงานตามที่ตั้งใจในสถานที่ที่ใฝ่ฝันนั้น คงเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอย่างมากเลยใช่มั้ยหล่ะครับ ซึ่งท่านผู้อ่านหลายๆ คนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือกำลังหางานทำก็คงจะมีประเภทงานที่อยากทำ งานที่สนุก สถานที่ทำงานน่าสนใจและอีกหลายๆ เหตุผล แต่ท่านทราบกันมั้ยหล่ะครับว่า…พวกท่านเองก็สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้เช่นกันครับ บทความนี้จะขอเอาใจช่วยและบอกช่องทางเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นแบบถูกกฏหมาย ให้ได้ลองไปพิจารณากันครับ

การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนไปทำงานต่างประเทศ

การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวหลายด้าน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

–          สุขภาพ การจะไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการทํางาน รวมทั้งสุขภาพจิตใจ เพราะต้องจากครอบครัวไปทํางานไกลๆ

–          อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ในการไปทํางานต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในประเทศ รวมถึงการต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทํางานต่างประเทศ รวมถึงการที่จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุ้มค่ากันหรือไม่

–          ทักษะฝีมือ ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง และจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ

–          ประวัติอาชญากรรม หากเคยมีประวัติการกระทําผิดต่างๆ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทํางานในต่างประเทศ

อาชีพที่ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครทำงาน แบบถูกกฎหมาย มีอาชีพอะไรบ้าง

ประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดรับชาวต่างชาติมาทำงานหลากหลายตำแหน่ง ซึ่งเราสามารถยกตัวอย่างได้แก่ตำแหน่งงานผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษา เครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครงานญี่ปุ่น

●เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2535 ถึง 3 มิถุนายน 2545)

●สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

●ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

●พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

●ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย

●ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่มีรายงานประวัติอาชญากรรม

●ไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ

●ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้าม ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

●ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

●ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

●สายตาปกติ (สายตาไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)

●ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อตามที่กฎหมาย การดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคเอดส์ เป็นต้น

●ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

การสมัครไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการสมัครงาน ประเทศญี่ปุ่น 2022

– สมัครสอบที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีลงทะเบียนและรับสมัคร

– ช่วงเวลารับสมัครจะขึ้นอยู่กับทางเว็บไซด์รับสมัคร

และนี้คือข้อมูลที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านแบบคร่าวๆ กันครับ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อยนะครับ