ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น

การที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนั้น เรื่องของภาษานั้นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ ดังนั้นแล้วการฝึกฝนภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเสมอๆ ครับ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องมีการฝึกฝนและสอบวัดระดับภาษาด้วยเช่นกันครับ บทความนี้จะขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับข้อมูล “ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น” ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรก สิ่งสำคัญแรกสุดคือเรื่องของการสื่อสารและภาษาครับ เพราะว่าคนญี่ปุ่นหลายๆ ท่านนั้น มักจะไม่พูดภาษาต่างถิ่น เรียกได้ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแบบกลายๆ ก็ได้ครับ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาสากลมกขึ้นก็ตาม  ดังนั้นแล้วการที่จะอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น จึงต้องฝึกระดับภาษาให้ถึงเกณฑ์ก่อนนั้นเองครับ ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ●N5 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง ระดับการอ่าน – อ่านประโยค วลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิอย่างง่ายๆ ได้ ระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาสั้นๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้ ●N4 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ ระดับการอ่าน – อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่ ●N4 ก็เข้าใจภาษามากขึ้นอีกหน่อย ระดับการอ่านและการฟัง-อาจจะทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย […]