ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น

การที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนั้น เรื่องของภาษานั้นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ ดังนั้นแล้วการฝึกฝนภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเสมอๆ ครับ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องมีการฝึกฝนและสอบวัดระดับภาษาด้วยเช่นกันครับ บทความนี้จะขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับข้อมูล “ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น” ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ

อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรก

สิ่งสำคัญแรกสุดคือเรื่องของการสื่อสารและภาษาครับ เพราะว่าคนญี่ปุ่นหลายๆ ท่านนั้น มักจะไม่พูดภาษาต่างถิ่น เรียกได้ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแบบกลายๆ ก็ได้ครับ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาสากลมกขึ้นก็ตาม  ดังนั้นแล้วการที่จะอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น จึงต้องฝึกระดับภาษาให้ถึงเกณฑ์ก่อนนั้นเองครับ

ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นกี่ระดับ

ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

N5 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง

ระดับการอ่าน – อ่านประโยค วลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิอย่างง่ายๆ ได้

ระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาสั้นๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้

N4 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้

ระดับการอ่าน – อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่

N4 ก็เข้าใจภาษามากขึ้นอีกหน่อย

ระดับการอ่านและการฟัง-อาจจะทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย พอเข้าใจกันได้นิดหน่อยครับ แต่ถ้าจะให้ดีพยายามสอให้ได้ระดับที่สูงขึ้นครับ

N3 นั้นสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง

ระดับการอ่าน –สามารถเข้าใจวในเรื่องหาบทความญี่ปุ่นและสามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

ระดับการฟัง – สามารถฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติเล็กน้อย แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้ นอกจากนี้ในระดับ N3 ก็เริ่มมีบริษัทญี่ปุ่นพิจารณารับทำงานแล้ว

N2 จะสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง

ระดับการอ่าน –อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้

ระดับการฟัง –ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับ ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N1 ระดับสูง สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้

ระดับการอ่าน –อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

ระดับการฟัง – สามารถฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

ระดับภาษาขั้นต่ำสุดที่ทางการญี่ปุ่นต้องการสำหรับไปทำงานคือระดับใด

หลายๆ บริษัทของญี่ปุ่นมักจะมีความต้องการผู้ที่รู้ระดับภาษาระดับ N3 ขึ้นไป เพื่อง่ายต่อการสื่อสารครับ

เป้าหมายของการจัดสอบวัดระดับภาษาของทางญี่ปุ่นเป็นอย่างไรกันแน่?

เป้าหมายหลักของทางญี่ปุ่น คือ จัดสอบเพื่อรับรองระดับทักษะภาษาของคนที่จะเข้าไปทำงานในภาคแรงงานเฉพาะทาง เพื่อทดแทนแรงงานส่วนที่ขาดแคลน โดยวัดทักษะภาษาให้มีทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าใจคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการทำงานประเภทต่างๆ เพื่อที่จะได้แรงงานที่พร้อมมาเริ่มงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ในทันที ตามเป้าหมายคือเพิ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน โดยต้องทำให้ได้ประมาณ 345,150 คนภายในเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นนโยบายจของทางญี่ปุ่นนั้นเองครับ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการไปหางานทำที่ญี่ปุ่นแล้วหล่ะครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลต่างๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ