ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น

การที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนั้น เรื่องของภาษานั้นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ ดังนั้นแล้วการฝึกฝนภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเสมอๆ ครับ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องมีการฝึกฝนและสอบวัดระดับภาษาด้วยเช่นกันครับ บทความนี้จะขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับข้อมูล “ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหน ถ้าอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น” ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรก สิ่งสำคัญแรกสุดคือเรื่องของการสื่อสารและภาษาครับ เพราะว่าคนญี่ปุ่นหลายๆ ท่านนั้น มักจะไม่พูดภาษาต่างถิ่น เรียกได้ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแบบกลายๆ ก็ได้ครับ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาสากลมกขึ้นก็ตาม  ดังนั้นแล้วการที่จะอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น จึงต้องฝึกระดับภาษาให้ถึงเกณฑ์ก่อนนั้นเองครับ ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ●N5 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง ระดับการอ่าน – อ่านประโยค วลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิอย่างง่ายๆ ได้ ระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาสั้นๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้ ●N4 จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ ระดับการอ่าน – อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานระดับการฟัง – ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่ ●N4 ก็เข้าใจภาษามากขึ้นอีกหน่อย ระดับการอ่านและการฟัง-อาจจะทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย […]

ทำงานที่ญี่ปุ่น
Job

อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่น แบบถูกกฎหมายทำอย่างไร มาดูเลย!!

การได้ทำงานตามที่ตั้งใจในสถานที่ที่ใฝ่ฝันนั้น คงเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอย่างมากเลยใช่มั้ยหล่ะครับ ซึ่งท่านผู้อ่านหลายๆ คนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือกำลังหางานทำก็คงจะมีประเภทงานที่อยากทำ งานที่สนุก สถานที่ทำงานน่าสนใจและอีกหลายๆ เหตุผล แต่ท่านทราบกันมั้ยหล่ะครับว่า…พวกท่านเองก็สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้เช่นกันครับ บทความนี้จะขอเอาใจช่วยและบอกช่องทางเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นแบบถูกกฏหมาย ให้ได้ลองไปพิจารณากันครับ การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนไปทำงานต่างประเทศ การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวหลายด้าน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ –          สุขภาพ การจะไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการทํางาน รวมทั้งสุขภาพจิตใจ เพราะต้องจากครอบครัวไปทํางานไกลๆ –          อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ในการไปทํางานต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในประเทศ รวมถึงการต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทํางานต่างประเทศ รวมถึงการที่จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาในแต่ละเดือน ว่ามีความคุ้มค่ากันหรือไม่ –          ทักษะฝีมือ ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง และจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนงานไร้ฝีมือ หรือกึ่งฝีมือ –          ประวัติอาชญากรรม หากเคยมีประวัติการกระทําผิดต่างๆ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทํางานในต่างประเทศ อาชีพที่ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครทำงาน แบบถูกกฎหมาย มีอาชีพอะไรบ้าง […]