Day: April 8, 2020

เสื้อคลุมรังผึ้ง

เจาะข้อสงสัย ทำไมเสื้อคุลมอาบน้ำถึงต้องเป็น 6 เหลี่ยมเจาะข้อสงสัย ทำไมเสื้อคุลมอาบน้ำถึงต้องเป็น 6 เหลี่ยม

ในโลกของเรานั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่สร้างรังของตัวในเองให้เป็นรูปหกเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมละครับนั้นคือ “ผึ้ง” ผึ่งจะสร้างรังของตัวเองให้เป็นหกเหลี่ยมด้วยเหตุผลบางอย่าง และนั้นจึงเป็นแนวคิดให้ชุดคลุมอาบน้ำ หรือ เสื้อคลุมรังผึ้ง , รองเท้ารังผึ้ง นั้นเอาหลักการนั้นมาใช้ในการผลิตวันนี้เราจะมาเจาะข้อสงสัยกันว่าทำไม ถึงต้องหกเหลี่ยม หกเหลี่ยมคือสิ่งที่ธรรมชาติรัก             ไม่ใช่แค่รังผึ้ง แต่ดวงตาของแมลง และเกรดอกไม้ทั่วโลกนั้นก็จะมีรูปทรงหกเหลี่ยมด้วย ด้วยเหตุผลที่หากว่าจะสร้างอะไรสักอย่างในโลก จากกการค้นหาของนักวิทยาศาสตร์นั้นบอกว่า หากเราจะต้องใช้รูปทรงเลขาคณิตสมการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมีด้านมุม และ เท่ากันเพียงรูปเดียว เพื่อปูให้เต็มพื้นที่ จะมีแค่ 3 รูปเท่านั้นที่สามารถทำได้นั้นคือ ใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยมด้านเท่า และ